IR AWARDS & GALA 2022

7 дек 2022 | 18.30 | Гранд Хотел София, зала София

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НАЙ-ГОЛЯМОТО И ЗНАЧИМО IR СЪБИТИЕ НА АДВИБ

Премиум спонсори
Основен спонсор
Подкрепчщи спонсори

Жури

проф. д.и.н Бистра Боева

Член на националната Комисия по корпоративно управление

Д-р Милена Ангелова

Главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България

Петко Кръстев

Председател на Българска Асоциация на управляващите дружества

Радослава Масларска

Председател на Българска Асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

Евелина Милтенова

Председател на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

Категории

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България е организатор на ежегодния
КОНКУРС ГОДИШНИ IR НАГРАДИ
Конкурсът се провежда в следните категории:

НАЙ-ДОБРА IR ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА

Атанас Димитров

Адванс Терафонд АДЦИС

Владислава Згурева

Индустриален Холдинг България

Даниела Пеева

Монбат АД

Деница Стефанова

Алтерко АД

Пелагия Виячева

Софарма АД

НАЙ-ДОБРИ IR ИНИЦИАТИВИ

Даниела Пеева

Монбат АД

Деница Стефанова

Алтерко АД

Мариета Дамянова- Бабева

Градус АД

Миглена Димитрова

Българска фондова борса АД

Пелагия Виячева

Софарма АД

НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ ЗА СТРАГЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РИСК

Даниела Пеева

Монбат АД

Деница Стефанова

Алтерко АД

Мариета Дамянова- Бабева

Градус АД

Пелагия Виячева

Софарма АД

София Аргирова

Стара планина Холд АД

НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ С ИНВЕСТИТОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Атанас Димитров

Адванс Терафонд АДЦИС

Даниела Пеева

Монбат АД

Деница Стефанова

Алтерко АД

Мариета Дамянова- Бабева

Градус АД

Петя Коцова

Синергон Холдинг АД

НАЙ-ДОБЪР ДВИ

Даниела Пеева

Монбат АД

Деница Стефанова

Алтерко АД

Иван Даскалов

Телелинк Бизнес сървисис груп

Мариета Дамянова- Бабева

Градус АД

Пелагия Виячева

Софарма АД

Водещи

Виктория Караабова – Стоянова

Тя е журналист, изследовател и анализатор с над 20 годишен опит в сферата на медийни, политически, културологични и бизнес комуникации. Изп.директор е на медийния конгломерат “Национална бизнес поща”. Председател на „Съвет по предприемачество и стартъп“ към БТПП, изп. директор на Фондация “ЗА добрите примери в бизнеса” подкрепяща и насърчаваща развитието на млади предприемачи. Ментор, лектор и автор на статии в областта на бизнеса и предприемачеството. Автор и водещ на ежеседмичното предаване “Вдъхнови се за бизнес!”. Един от реализаторите на инвестиционния бизнес форум за женско предприемачество “Арена на дамския бизнес”.

Веселин Радойчев

От 2010 г. Веселин Радойчев е част от екипа на Първа Финансова Брокерска Къща. Понастоящем той ръководи екипа анализатори на компанията като отговаря за широк спектър от икономически сектори с основен фокус върху фармацевтичния, инфраструктурния, енергийния и банковия сектор. Неговият опит също така включва и участието му в редица сделки в областта на корпоративните финанси – публичното предлагане на редица публични компании, двойни листвания и вторичното предлагане на големи публични дружества, преобразувания на българския капиталов пазар. Преди да се присъедини към ПФБК той е работил като анализатор в EFG Securities и като асистент в Suffolk University. Веселин Радойчев има магистърска степен по Финанси от Suffolk University и бакалавърска степен по Счетоводство и Контрол от УНСС.

СОЦИАЛНА КАУЗА

Както всяка година, така и през 2022 г. ще подкрепим и една социална кауза, като отделим за нея 20 % от стойността на спонсорските пакети. През 2022 г. ще подкрепим спорта и децата от Спортен клуб по художествена гимнанстика „Елизабет-Ритмика“ и възможността Спортен клуб по художествена гимнанстика „Елизабет-Ритмика“ да продължи да възпитава таланти, които да участват в повече състезания. Прекрасните гимнастички от „Елизабет-Ритмика“ ще ни бъдат гости на IR AWARDS & GALA 2022.

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

„ОСВОБОДИ СЕ ОТ ЕГО-ТО“

„Освободи се от ЕГО-то“ –   И не, не си говорим за Фройдисткото определение на его, а за един зелен и устойчив проект, свързан с най-едрия от едрогабаритните отпадъци (ЕГО) – матракът. И по-точно за това, как елегантно и честно да се отървем от него, когато решим да го сменим с нов.

„Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци”

Основната цел на проекта е създаване на център за подготовка за повторна употреба или рециклиране на матраци и генериране на вторичен продукт, което ще допринесе значително за опазването на околната среда.

Проектът се финансира със средства от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и е на обща стойност 441 203,84 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 359 606,84 лв. и собствено финансиране 81 597,00 лв. 

Гена Събева

предприемач, визионер и създател на  менторската програма на Бизнес Лейди.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

Регистрация за СЪБИТИЕТО

Регистрацията за участие е задължителна!

7 + 2 =

Дизайн и изработка M2 Design